Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, bądź o wysokości zaległości

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U z 2018 r. poz. 447)
Wymagane wnioski
  • Wniosek o zaświadczenie
  • Informacja uzupełniająca do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości osoby fizycznej lub osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata 21 zł .Opłata od każdego egzemplarza wydanego zaświadczenia.

Opłatę opłaca się  z chwilą złożenia wniosku.

Czynności, które nie podlegają opłacie skarbowej - art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

.Czynności zwolnione - art. 7 w/w ustawy.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi