Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, bądź o wysokości zaległości

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U z 2018 r. poz. 447)
Wymagane wnioski
  • Wniosek o zaświadczenie
  • Informacja uzupełniająca do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości osoby fizycznej lub osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata 21 zł .Opłata od każdego egzemplarza wydanego zaświadczenia.

Opłatę opłaca się  z chwilą złożenia wniosku.

Czynności, które nie podlegają opłacie skarbowej - art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

.Czynności zwolnione - art. 7 w/w ustawy.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi