Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Świętajno
Świętajno 104, 19-411 Świętajno
telefon: 87 52 07 010 fax: 87 52 15 414
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
Wymagane wnioski
 • Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wpis i/lub wyrys
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Świętajno
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłaty wnoszone są w punkcie kasowym Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

 1. od wypisu:
 • do 5 stron – 30zł,
 • powyżej 5 stron – 50zł
 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
 • nie więcej niż 200zł
 1. od wyrysu:

  

Wpłaty można dokonać:

 • bezgotówkowo na rachunek:

 

BS Olecko Oddział Świętajno
Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 z dopiskiem "opłata skarbowa - wypis i wyrys z mpzp".

 

 • gotówkowo w kasie w budynku Urzędu Gminy

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

Z uwagi na brak możliwości określenia w chwili złożenia wniosku całkowitej wysokości opłaty skarbowej, należnej za wydanie wypisu i/lub wyrysu, w momencie złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł (30 zł – wypis, 20 zł/A4 - wyrys).

Pozostałą, należną kwotę za wydanie dokumentu należy uiścić w momencie jego odbioru.

Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednak w większości przypadków wypis i wyrys wydawany jest w ciągu 4 – 7 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Ewelina Maj – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej

tel. 87 520 70 24

e-mail: emaj@swietajno.pl

parter – pokój 11