Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w celu rejestracji konta oraz korzystanie z usług dostępnych na portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świętajno jest: Wójt Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno.
  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Świętajno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno za pomocą adresu iod@swietajno.pl
  • Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Świętajno - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na: Gminie Świętajno, którą reprezentuje Wójt , Wójcie Gminy Świętajno jako organie administracji publicznej oraz Urzędzie Gminy Świętajno obsługującego Wójta Gminy Świętajno i Gminę Świętajno; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Świętajno; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.