Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zaświadczenia odnośnie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Miejscowość:   Data:
 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:

 

Adres skrytki ePUAP: 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:

 

 

 

 

WNIOSEK

 

            Proszę o wydanie zaświadczenia odnośnie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami geodezyjnymi  obrębu  Gminy Świętajno. Zaświadczenie niezbędne jest do potrzeb .

 

 

W przypadku gdy teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, proszę o wskazanie jaki zapis jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:     

 

 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. płatna w kasie

Tut. Urzędu na pods. Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

Zał. Cz. II. Kol. 2 i 3 pkt 21.