Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Wnioskodawca

 
Dane osobowe  
Imię:
Nazwisko:  
PESEL:  
NIP:  
Adres zamieszkania   
Województwo  
 Powiat  
Gmina 
Miejscowość   
Ulica   
Numer domu   
Numer lokalu   
Kod pocztowy   
Poczta   
Kontakt   
Telefon  
Email:   
   

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wnioskodawca
 Nazwisko Imię  Adres zamieszkania     Dane kontaktowe
   

miejscowość: 
kod pocztowy: 

ulica 
nr domu  nr lokalu 

 telefon: 

e-mail: 

adres ePUAP:

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej     Adres siedziby  Dane kontaktowe
 

miejscowość: 
kod pocztowy: 

ulica 
nr domu  nr lokalu 

 telefon: 

e-mail: 

adres ePUAP:

   Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:   
miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku status budynku
   


 

Załącznik:
1. Kopia mapy   w skali , na której kolorem  wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.