Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Miejscowość:   Data:
 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   

 

Adres skrytki ePUAP: 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:

 

 

 

WNIOSEK

 

Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie przeznaczenia działek oznaczonych numerami geodezyjnymi obrębu Gminy Świętajno.

 

 

Wypis i wyrys niezbędny jest do potrzeb 

 

Załączniki: 

1. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej**. – podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

**Opłata skarbowa w wysokości:

1. Opłata skarbowa:
a) od wypisu:
- do 5 stron – 30zł
- powyżej 5 stron – 50zł
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł
- nie więcej niż 200zł
2. Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane:
- przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.